Phòng Lab STEM cấp THCS Học Viện Kidscode STEM

Phòng Lab STEM cấp THCS


Phòng Lab STEM cấp THCS

Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm , là một không gian sáng chế " Make Space " cho học sinh....
Liên hệ Chi tiết