Robot giáo dục cấp THCS Học Viện Kidscode STEM

Robot giáo dục cấp THCS


Máy vẽ EGGBOT

Máy vẽ EGGBOT Máy Vẽ EggBot ...
Liên hệ Chi tiết

Robot giáo dục KCBOT 2F

Robot giáo dục KCBOT 2F KCBOT 2F là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng phục vụ cho Giáo dục STEM...
Liên hệ Chi tiết

Robot giáo dục KCBOT 2T

Robot giáo dục KCBOT 2T KCBOT 2T là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng phục vụ cho Giáo dục STEM. Robot...
1.790.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết
10%
Robot giáo dục KCBOT 2S Robot giáo dục KCBOT 2S

Robot giáo dục KCBOT 2S

Robot giáo dục KCBOT 2S KCBOT 2S là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng phục vụ cho Giáo dục STEM lứa tuổi...
1.790.000₫
1.990.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết