Robot giáo dục cấp Tiểu Học Học Viện Kidscode STEM

Robot giáo dục cấp Tiểu Học


ROBOT QBOT

ROBOT QBOT Robot giáo dục Qbot là một robot giáo dục dựa trên nền tảng Scratch 3.0...
Liên hệ Chi tiết

Robot giáo dục KCBOT 1F (bản đầy đủ)

Robot giáo dục KCBOT 1F KCBOT 1F là phiên bản Robot giáo...
Liên hệ Chi tiết

ROBOT ALPHABOT 2

Mô tả sản phẩm Robot AlphaBot 2 Robot AlphaBot 2 được thiết kế để sử dụng...
Liên hệ Chi tiết
11%
Robot giáo dục KCBOT 1T Robot giáo dục KCBOT 1T

Robot giáo dục KCBOT 1T

Robot giáo dục KCBOT 1T KCBOT 1T là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng phục vụ cho Giáo dục STEM. Robot...
1.590.000₫
1.790.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết
11%
Robot giáo dục KCBOT 1S (bản tiêu chuẩn) Robot giáo dục KCBOT 1S (bản tiêu chuẩn)

Robot giáo dục KCBOT 1S (bản tiêu chuẩn)

Robot giáo dục KCbot 1S KCBOT 1S l à phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên...
1.590.000₫
1.790.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết