Robot giáo dục Học Viện Kidscode STEM

Robot giáo dục


Robot giáo dục KCBOT 3F

Robot giáo dục KCBOT 3F KCBOT3F là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng phục vụ cho Giáo dục STEM. Robot giáo...
Liên hệ Chi tiết

ROBOT QBOT

ROBOT QBOT Robot giáo dục Qbot là một robot giáo dục dựa trên nền tảng Scratch 3.0...
Liên hệ Chi tiết

Robot giáo dục KCBOT 2F

Robot giáo dục KCBOT 2F KCBOT 2F là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng phục vụ cho Giáo dục STEM...
Liên hệ Chi tiết

Robot giáo dục KCBOT 1F (bản đầy đủ)

Robot giáo dục KCBOT 1F KCBOT 1F là phiên bản Robot giáo...
Liên hệ Chi tiết
11%
Robot giáo dục KCBOT 1S (bản tiêu chuẩn) Robot giáo dục KCBOT 1S (bản tiêu chuẩn)

Robot giáo dục KCBOT 1S (bản tiêu chuẩn)

Robot giáo dục KCbot 1S KCBOT 1S l à phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên...
1.590.000₫
1.790.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Robot giáo dục KCBOT 2T

Robot giáo dục KCBOT 2T KCBOT 2T là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng phục vụ cho Giáo dục STEM. Robot...
1.790.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết