Robot giáo dục Học Viện Kidscode STEM

Robot giáo dục


Robot giáo dục KCBOT 1F (bản đầy đủ)

Robot giáo dục KCBOT1F KCbot 1F là phiên bản Robot giáo dục được thiết...
Liên hệ Chi tiết

Robot giáo dục KCBOT 2F

Robot giáo dục KCBOT 2F KCBOT 2F là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng phục vụ cho Giáo dục STEM...
Liên hệ Chi tiết

ROBOT QBOT

ROBOT QBOT Robot giáo dục Qbot là một robot giáo dục dựa trên nền tảng Scratch 3.0...
Liên hệ Chi tiết

Robot giáo dục KCBOT 3F

Robot giáo dục KCBOT 3F KCBOT3F là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng phục vụ cho Giáo dục STEM. Robot giáo...
Liên hệ Chi tiết
11%
Robot giáo dục KCBOT 1S (bản tiêu chuẩn) Robot giáo dục KCBOT 1S (bản tiêu chuẩn)

Robot giáo dục KCBOT 1S (bản tiêu chuẩn)

Robot giáo dục KCbot 1S KCbot 1S l à phiên bản Robot giáo dục được thiết kế...
1.590.000₫
1.790.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết
10%
Robot giáo dục KCBOT 2S Robot giáo dục KCBOT 2S

Robot giáo dục KCBOT 2S

Robot giáo dục KCBOT 2S KCBOT 2S là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng phục vụ cho Giáo dục STEM lứa tuổi...
1.790.000₫
1.990.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết