Phòng Lab STEM mầm non Học Viện Kidscode STEM

Phòng Lab STEM mầm non


PHÒNG LAB STEM MẪU GIÁO

Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm , là một không gian sáng chế " Make Space " cho học sinh....
Liên hệ Chi tiết