MakerSpace - Phòng LAB STEM Học Viện Kidscode STEM

MakerSpace - Phòng LAB STEM


PHÒNG LAB STEM MẪU GIÁO

Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm , là một không gian sáng chế " Make Space " cho học sinh....
Liên hệ Chi tiết

Phòng Lab STEM cấp Tiểu học

Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm , là một không gian sáng chế " Make Space " cho học...
Liên hệ Chi tiết

Phòng Lab STEM cấp THCS

Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm , là một không gian sáng chế " Make Space " cho học sinh....
Liên hệ Chi tiết

Phòng Lab STEM cấp THPT

Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm , là một không gian sáng chế " Make Space " cho...
Liên hệ Chi tiết