Chế tạo(Lứa tuổi 11+) Học Viện Kidscode STEM

Chế tạo(Lứa tuổi 11+)


Khóa học: "TẬP LÀM NHÀ PHÁT MINH 2" (11+)

MÔ TẢ KHÓA HỌC: - Khoá học “Tập làm nhà phát minh” được thiết kế...
Liên hệ Chi tiết