Bộ học tập STEM cấp Tiểu Học Học Viện Kidscode STEM

Bộ học tập STEM cấp Tiểu Học


BỘ HỌC TẬP THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

BỘ HỌC TẬP THÍ NGHIỆM HÓA HỌC Bộ bao gồm những dụng cụ, thiết bị thí...
1.390.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

BỘ HỌC TẬP THỢ MỘC NHÍ

BỘ HỌC TẬP THỢ MỘC NHÍ Là những vật dụng thiết bị: Cưa, kìm, búa, đinh,...
1.390.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

BỘ HỌC TẬP ROBOT HUNA 3

BỘ HỌC TẬP ROBOT HUNA 3 Huna Robo Science Class 3 SC3 (200 Chi Tiết) là...
2.750.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ HỌC TẬP ROBOT HUNA 2

BỘ HỌC TẬP ROBOT HUNA 2 Huna Robo Science Class 2 SC2 (200 Chi Tiết)là sản...
3.080.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết