Bộ học tập STEM cấp THCS Học Viện Kidscode STEM

Bộ học tập STEM cấp THCS


Bộ học tập hệ thống báo cháy tự động

BỘ HỌC TẬP HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG - Học sinh được rèn luyện các...
1.490.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ học tập IOT - Nông nghiệp thông minh

BỘ HỌC TẬP IOT - NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH - Bộ được trang bị nhiều cảm...
1.490.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ học tập nông nghiệp công nghệ cao

BỘ HỌC TẬP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO - Bộ được trang bị nhiều cảm biến...
990.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ học tập nông nghiệp tự động

BỘ HỌC TẬP NÔNG NGHIỆP TỰ ĐỘNG - Học sinh được làm quen với trồng trọt...
990.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ học tập Smarthome - IOT

BỘ HỌC TẬP IOT - SMARTHOME + Học trải nghiệm mô đun công nghiệp thông...
1.490.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết

Bộ học tập Smarthome - nâng cao

BỘ HỌC TẬP SMARTHOME NÂNG CAO - Học sinh được rèn luyện các thao tác thủ...
1.490.000₫
Thêm vào giỏ hàng Chi tiết