Xem tất cả 4 kết quả

 • Bộ học tập STEM – Robotics V2 – Cơ Bản

  Bộ học tập STEM – Robotics V2 – Cơ Bản: Là bộ công cụ bao gồm phần cứng (các bộ phận cơ khí và điện tử của robot), phần…

  2,000,000  Thêm vào giỏ
 • Phòng Lab STEM 1.0

  Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm, là một không gian sáng chế “Make Space” cho học sinh.

  Trong phòng Lab STEM, học sinh sẽ được…

  9,900,000  Thêm vào giỏ
 • Phòng Lab STEM 2.0

  Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm, là một không gian sáng chế “Make Space” cho học sinh. Trong phòng Lab STEM, học sinh sẽ…

  19,920,000  Thêm vào giỏ
 • Phòng Lab STEM 3.0

  Phòng Lab STEM là nơi biến Ý tưởng thành Sản Phẩm, là một không gian sáng chế “Make Space” cho học sinh. Trong phòng Lab STEM, học sinh sẽ…

  29,390,000  Thêm vào giỏ