-Đối với đối tượng là các em học sinh lớp 10,11,12 (Trên 15 tuổi)  Kidscode cung cấp 4 khóa học : Robo Maker, Young Maker, Lập trình Rasberry Pi-Data Sience,  Phát triển Mobile App nâng cao

Showing 1-4 of 4 results

Phát triển Mobile App nâng cao

(0 review)
0
Free

-Đối tượng: Các em học sinh lớp 10,11,12 (trên 15 tuổi) -Nội dung: Lập trình ứng dụng điện thoại với App Inventor – công cụ mạnh mẽ giúp mọi lứa tuổi...

Free

Lập trình Rasberry Pi-Data Sience

(0 review)
0
Free

Đối tượng: Học sinh 10,11,12(Trên 15 tuổi) Nội dung : Nhà khoa học dữ liệu tương lai cần phải biết tự xây dựng và cấu hình tất cả các...

Free

Robo Maker

(0 review)
0
Free

-Đối tượng: Lớp 10,11,12(trên 15 tuổi). -Nội dung: Dùng bộ học tập điện tử, Arduino, máy in 3D, máy cắt/khắc CNC để thiết kế, chế tạo, tối ưu robot thực hiện...

Free

Young Maker

(0 review)
0
0
Free

-Đối tượng: Lớp 10,11,12(trên 15 tuổi). -Nội dung: Dùng bộ học tập điện tử, Arduino, máy in 3D, máy cắt/khắc CNC để thiết kế, chế tạo,một sản phẩm bất kỳ thực...

Free