Showing 1-2 of 2 results

Lập trình Robot.

(0 review)
0
Free

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ĐIỂU KHIỂN ROBOT  1.Robotics và chương trình học STEM. Robotics là chương trình Giáo dục khoa học kỹ thuật hiện đại nhất dành cho trẻ...

Free

Lập trình Scratch

(0 review)
0
Free

Cùng học lập trình Scratch Scratch là phần mềm lập trình đồ họa dành cho trẻ em với các công cụ giúp các em học sinh tiếp cận với...

Free