Đối với đối tượng là các em học sinh lớp 6,7,8,9 Kidscode cung cấp 5 khóa học : Lập trình Robot nâng cao, Chế  tạo robot, Tập làm nhà phát minh, Phát triển Mobile App, Computer Sience.

Showing 1-5 of 5 results

Lập trình robot nâng cao

(0 review)
0
0
$10.00

Lập trình cho robot thực hiện các nhiệm vụ có tính thử thách cao qua đó nâng cao tư duy thuật toán, tư duy hệ thống. Thấy được vẻ...

$10.00

Chế tạo robots

(0 review)
0
Free

Đối tượng: Học sinh 11 – 14 tuổi Mục đích: Giúp học sinh tự thiết kế, chế tạo, lập trình điều khiển robot của riêng mình, qua đó: –...

Free

Tập làm nhà phát minh.

(0 review)
0
Free

-Đối tượng:  Lớp 6,7,8,9 (11-14 tuổi) -Nội dung: Sử dụng Bộ học tập điện tử,  phần mềm thiết kế đồ họa TinkerCad, máy in 3D, máy cắt/khắc CNC, phần...

Free

Phát triển Mobile App

(0 review)
0
Free

Phát triển Mobile App -Đối tượng: Lớp 6,7,8,9 (11-14 tuổi) -Nội dung:  Lập trình ứng dụng điện thoại với App Inventor – công cụ mạnh mẽ giúp mọi lứa tuổi...

Free

Computer Sience với Rasberry

(1 review)
1
Free

Computer Sience với Rasberry Đối tượng: Các em học sinh từ 11-14 tuổi. Nôị Dung: Sử dụng máy tính nhúng Rasberry Pi  dạy học sinh về khoa học máy tính,...

Free