Đối với đối tượng là các em học sinh lớp 6,7,8,9 Kidscode cung cấp 5 khóa học : Lập trình Robot nâng cao, Chế  tạo robot, Tập làm nhà phát minh, Phát triển Mobile App, Computer Sience.

Showing 1-5 of 5 results

Lập trình robot nâng cao

(0 review)
0
Free

Lập trình cho robot thực hiện các nhiệm vụ có tính thử thách cao qua đó nâng cao tư duy thuật toán, tư duy hệ thống. Thấy được vẻ...

Free

Chế tạo robots

(0 review)
0
Free

Đối tượng: Học sinh 11 – 14 tuổi Mục đích: Giúp học sinh tự thiết kế, chế tạo, lập trình điều khiển robot của riêng mình, qua đó: –...

Free

Tập làm nhà phát minh.

(0 review)
0
Free

-Đối tượng:  Lớp 6,7,8,9 (11-14 tuổi) -Nội dung: Sử dụng Bộ học tập điện tử,  phần mềm thiết kế đồ họa TinkerCad, máy in 3D, máy cắt/khắc CNC, phần...

Free

Phát triển Mobile App

(0 review)
0
Free

Phát triển Mobile App -Đối tượng: Lớp 6,7,8,9 (11-14 tuổi) -Nội dung:  Lập trình ứng dụng điện thoại với App Inventor – công cụ mạnh mẽ giúp mọi lứa tuổi...

Free

Computer Sience với Rasberry

(0 review)
0
Free

Computer Sience với Rasberry Đối tượng: Các em học sinh từ 11-14 tuổi. Nôị Dung: Sử dụng máy tính nhúng Rasberry Pi  dạy học sinh về khoa học máy tính,...

Free